Ο χαιρετισμός του Προέδρου του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ, καθηγητή Παναγιώτη Σκαλτσή στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο με θέμα: «Αγία Γραφή και Ορθόδοξη Λατρεία»

ΑΓ&ΟΛ_32

Ἡ πρωτοβουλία τοῦ Τμήματος Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. νά συνδιοργανώσει μέ τήν Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως, ὑπό τήν αἰγίδα μάλιστα τῆς Κοσμητείας, Διεθνές Ἐπιστημονικό Συνέδριο μέ τόν τίτλο: “Ἁγία Γραφή καί Ὀρθόδοξη Λατρεία”, ἔχει ὡς στόχο νά ἀναδείξει τά πρότυπα ἐκεῖνα πού δικαιώνουν τή βαθειά σχέση μεταξύ Βίβλου καί Θείας Λατρείας. Μέλη των δύο Τμημάτων τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, Βιβλικοί, Λειτουργιολόγοι καί ὄχι μόνο σέ μία ἀγαστή συνεργασία, ἀλλά καί λαμπροί συνάδελφοι ἀπό τήν Ἀθήνα, τό Βελιγράδι καί τό Λίβανο κλήθηκαν νά καταθέσουν τόν ἀμητό τῆς ἔρευνάς των σχετικά μέ τό ἐνδιαφέρον καί πάντα ἐπίκαιρο αὐτό θέμα. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι τό λειτουργικό γεγονός, ὡς λόγος και Μυστήριο, ἔχει βαθειές ρίζες στό βιβλικό λόγο καί τά γεγονότα τῆς σωτηριώδους θείας Οἰκονομίας πού ἀναφέρονται στήν Ἁγία Γραφή “ἵνα ζωήν ἔχωσιν”, οἱ ἄνθρωποι, “καί περισσόν”.

Λειτουργικά δεδομένα τῆς Βίβλου, προσευχητικά, ἑορτολογικά καί μυστηριακά, ψαλμοί, ὕμνοι καί πνευματικές ὠδές, ἀπετέλεσαν τή βάση τῆς μετέπειτα δυναμικῆς, σέ ἱστορικό καί θεολογικό ἐπίπεδο, ἐξέλιξης καί ἀνάπτυξης τῆς θείας Λατρείας, “τῆς συντεταμένης, διηνεκοῦς καί ἀμετεωρίστου περί τό λατρευόμενον θεραπείας” κατά τόν Μέγα Βασίλειο. Ἡ περί χρόνου καί χώρου ἐπίσης θεώρηση τῆς Γραφῆς ἡ περί ἑνότητας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος διδασκαλία «ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου»,«ὁμοθυμαδόν» ψαλμωδία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ ὡς ἔκφραση τῆς συμμετοχῆς τοῦ στή μυσταγωγική Λατρεία, ἡ περί τάξεως ἀρχή καί ἡ μέσῳ τοῦ λειτουργικοῦ τύπου ἀναφορά στά ἔσχατα, καθορίζουν τήν ποιότητα καί τό θεολογικό περιεχόμενο τῆς λογικῆς Λατρείας, κέντρο τῆς ὁποίας εἶναι ὁ Χριστός καί ὅλη ἡ Παναγία Τριάδα.

Τό Τμῆμα Θεολογίας σεβόμενο τήν περί τίς Βιβλικές καί Λειτουργικές σπουδές ἐρευνητική προσφορά τοῦ ἰδίου, ἀλλά καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς γενικότερα ἔρχεται μέ τό Συνέδριο αὐτό νά περάσει τό μήνυμα τῆς συνέχειας μιᾶς παρακαταθήκης πού μᾶς παρέδωσαν παλαιοί, ζῶντες τε καί τεθνεῶτες, καθηγητές καί δάσκαλοί μας. Τό παρελθόν καί τό παρόν συναντῶνται στό σημεῖο πού μέ βάση τίς πηγές καί τήν παράδοσή μας, τήν Ὀρθόδοξη παράδοση, πού ξέρει νά ἐρευνᾷ, νά ἀγαπᾷ καί νά διαλέγεται, διαφαίνεται πάντα ἡ μεγάλη καί μοναδική ἀλήθεια τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου.

Ὅ,τι μᾶς δόθηκε ἀπό τή Γραφή, ἡ Λατρεία τό βιώνει μυστικά στήν Ἐκκλησία, τό “σήμερον χαρᾶς Εὐαγγέλια”, ὅπως καί “τά κάτω τοῖς ἄνω συνάπτεται”“συνεορτάζει” καί “ὁ Ἀδάμ καινουργεῖται”, ἡ ὑμνολογούμενη θεολογία τά ἐμπνεύσθηκε ἀπό τή βιβλική περιγραφή καί πραγματικότητα. Μέ τίς σκέψεις αὐτές, ὡς Πρόεδρος τοῦ Τμήματος Θεολογίας, χαιρετίζω τήν ἔναρξη καί τίς μετέπειτα ἐργασίες τοῦ παρόντος Συνεδρίου. Δέν μπορῶ νά ὁλοκληρώσω τόν χαιρετισμό μου ἐάν δέν ἐκφράσω τίς θερμότατες εὐχαριστίες στούς χορηγούς τοῦ Συνεδρίου καί πρωτίστως στόν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμο γιά τήν φιλοξενία στόν ὠραῖο αὐτό συνεδριακό χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἡ παρουσία μας ἐδῶ ἔχει καί τόν χαρακτῆρα τῆς ἀγαστῆς ἑνότητας καί συνεργασίας μεταξύ τῆς ἀκαδημαϊκῆς θεολογίας καί τῆς θεσμικῆς ἔκφρασης τῆς Ἐκκλησίας.

Νά εὐχαριστήσω ἐπίσης καί τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ κ. Δανιήλ, Πρόεδρο τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Λειτουργικῆς Ἀναγεννήσεως γιά τήν ἀποδοχή τῆς συνδιοργάνωσης αὐτοῦ τοῦ Συνεδρίου. Τό ἔργο τῆς ἐπιτροπῆς τῆς ὁποίας ἐπαξίως προΐστασθε, Σεβασμιώτατε, δέν εἶναι μόνο ποιμαντικό ἀλλά εἶναι καί ἐπιστημονικό καί ἐρευνητικό. Οἱ δεκαπέντε (15) τόμοι τῶν λειτουργικῶν συμποσίων, ἀλλά καί ἄλλες πρωτοβουλίες ἐκδοτικοῦ χαρακτῆρα μαρτυροῦν τοῦ λόγου τό ἀληθές.

Νά εὐχαριστήσω ἀκόμη τόν κ. Μιχαήλ Χατζηγιάννη, Γενικό Διευθυντή τῆς Ἑλληνικῆς Βιβλικῆς Ἐταιρείας, τῆς ὁποίας τό ἐκδοτικό περί τά λειτουργικά βιβλία ἔργο εἶναι σημαντικότατο. Τέλος νά εὐχαριστήσω καί τά λοιπά μέλη τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς, τόν Κοσμήτορα κ. Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, τόν πολιό μας δάσκαλο κ. Ἰωάννη Καραβιδόπουλο καί τόν σεβαστό π. Ἰωάννη Σκιαδαρέση, γιατί ὅλοι μαζί ἐργασθήκαμε καί συνεργαστήκαμε γιά τήν καλύτερη ὀργάνωση αὐτοῦ τοῦ Συνεδρίου. Τά παιδιά τῆς Γραμματείας, τούς φοιτητές μας Κατερίνα Ἀβραάμ, Νικόλαο Ἀμανατίδη καί Ἀθανάσιο Κάστιζα γιά τόν κόπο τους, ἀλλά καί ὅλους ἐσᾶς γιά τήν ἐδῶ παρουσία σας εὐχαριστῶ ἰδιαιτέρως.

«Ἁγίῳ Πνεύματι, πᾶσα ψυχή ζωοῦται, καί καθάρσει ὑψοῦται, λαμπρύνεται τῇ Τριαδικῇ Μονάδι ἱεροκρυφίως» (Ἁγιοπνευματικός  Ὕμνος  ἀπό τούς βιβλικό ὑπόβαθρο ἔχοντες Ἀναβαθμούς τῆς Ὀκτωήχου)

Καλή ἐπιτυχία στό Συνέδριο.

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.