«Υμνογραφικά κείμενα της Μεγάλης Εβδομάδος». Ένα νέο εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ATT00072Μετά το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για τη «Γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας», που σημείωσε  υψηλά ποσοστά συμμετοχής, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα των επιμορφουμένων για ένα δεύτερο πρόγραμμα, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε γλωσσικά τα  υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος, κείμενα υψηλής ποιητικής σύνθεσης και τεχνικής, πολλά από τα οποία αποτελούν έργα επώνυμων και ξεχωριστών υμνογράφων και διακρίνονται τόσο  για τον εκφραστικό πλούτο όσο και για το βάθος των θεολογικών νοημάτων. Το νέο Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης με τίτλο «Υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος: Γλωσσική προσέγγιση» υλοποιείται στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το επιμορφωτικό Πρόγραμμα προσεγγίζει καινοτόμα και διεπιστημονικά τα υμνογραφικά κείμενα της Μ. Εβδομάδος μέσω μιας σύγχρονης συγκροτημένης διδακτικής μεθοδολογίας με αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Yλοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, δηλαδή μπορεί να το παρακολουθήσει ο καθένας από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και του εξωτερικού και οποιαδήποτε ώρα επιθυμεί.

Στόχοι του Προγράμματος

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός θεωρητικού και πρακτικού οδηγού, που θα λειτουργήσει ως μέσον και εργαλείο για την προσέγγιση και κατανόηση των υμνογραφικών κειμένων της Μ. Εβδομάδος.

Ειδικότερα, το επιμορφωτικό Πρόγραμμα στοχεύει:

 1. Να οδηγήσει τους επιμορφουμένους στην κατανόηση της γλωσσικής ταυτότητας και δομής των υμνογραφικών κειμένων της Μ. Εβδομάδος.
 2. Να συμβάλει στην καλλιέργεια της μεταφραστικής κριτικής ικανότητας των επιμορφουμένων, αξιοποιώντας υπάρχουσες μεταφραστικές αποδόσεις.
 3. Να επισημάνει τα αγιογραφικά δηλούμενα και συνδηλούμενα, την ευρείας έκτασης πρόσληψη και αξιοποίηση του αγιογραφικού και πατερικού λόγου.
 4. Με τη βοήθεια της διεπιστημονικής προσέγγισης, να αναδείξει τη θεολογία και το μέλος των υμνογραφικών κειμένων, τα πρόσωπα και τα γεγονότα της Μ. Εβδομάδος, καθώς και θέματα λειτουργικά και ποιμαντικά.

Σε ποιους απευθύνεται 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • πτυχιούχους που προέρχονται από τους χώρους της Θεολογίας, της Φιλολογίας, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών,
 • μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, που ασχολούνται με τον διεπιστημονικό χώρο της γλωσσικής μελέτης κειμένων θεολογικού περιεχομένου,
 • εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να διευρύνουν το διδακτικό τους αντικείμενο διαθεματικά με την αξιοποίηση εκκλησιαστικών κειμένων και,
 • όσους ενδιαφέρονται για τη μελέτη της γλώσσας και την ουσιαστική εννοιολογική κατανόηση των υμνογραφικών κειμένων.

Μεθοδολογία Περιεχόμενο & Αξιολόγηση

Η διδακτική μεθοδολογία βασίζεται στις αρχές της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Για την καλύτερη διεπιστημονική προσέγγιση των κειμένων η διδασκαλία γίνεται από μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Θεολογίας, Φιλολογίας και Μουσικών Σπουδών. Η δομή κάθε διδακτικής ενότητας είναι διμερής. Το πρώτο μέρος αφορά θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων τη γλωσσική ταυτότητα, το μέλος, τη θεολογία των υμνογραφικών κειμένων, τους αγιολογικούς σταθμούς, το λειτουργικό τυπικό της Μ. Εβδομάδος. Η διδασκαλία πραγματοποιείται με βιντεοσκοπημένες διαλέξεις και πρωτότυπο διδακτικό υλικό.

Το δεύτερο μέρος αφορά τη γλωσσική ανάλυση των υμνογραφικών  κειμένων της Μ. Εβδομάδος. Συνιστά το εκτενέστερο και καινοτόμο στοιχείο του προγράμματος, καθώς η μελέτη και η ανάλυση των κειμένων υλοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας διαχείρισης μαθημάτων Moodle.  Η κάθε ενότητα είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει γλωσσικά και μεταφραστικά  τον υμνογραφικό κύκλο μιας ημέρας. Ειδικότερα εστιάζει σε επιλεγμένα γραμματικά, συντακτικά, λεξιλογικά και υφολογικά φαινόμενα και επιχειρεί να  οδηγήσει τους επιμορφουμένους στην κατανόηση των υμνογραφικών κειμένων και την ανάδειξη της ποιητικής τους μοναδικότητας. Στοχεύει να επισημάνει τα αγιογραφικά δηλούμενα και συνδηλούμενα, την ευρείας έκτασης πρόσληψη και αξιοποίηση του πατερικού λόγου, τις δογματικές πτυχές των κειμένων αυτών. Τέλος, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες μεταφραστικές αποδόσεις επιχειρεί την καλλιέργεια της μεταφραστικής κριτικής και την ενίσχυση της γλωσσικής και εκφραστικής ικανότητας των επιμορφουμένων.

Η ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού (θεωρία-ασκήσεις) γίνεται σταδιακά σε εβδομαδιαία βάση. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθήσει τις διαλέξεις και τα ηλεκτρονικά μαθήματα στον προσωπικό ελεύθερο χρόνο του, δίχως χρονικές και τοπικές δεσμεύσεις. Η διαμορφωτική και η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει γλωσσικές ασκήσεις που  αξιολογούνται αυτόματα και ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης  που αξιολογούνται  από τους διδάσκοντες.

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής στο αυτοχρηματοδοτούμενο αυτό Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 190 Ευρώ (στην τιμή περιλαμβάνεται και το e-book).

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για την παρακολούθηση απαιτείται δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και δημιουργία προσωπικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι συνολικά τρεις μήνες (τέλη Μαρτίου έως τέλη  Ιουνίου 2016).

Μετά το πέρας της παρακολούθησης χορηγούνται:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Υποβολή Αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 16/2/2016 έως 14/3/2016 και μόνον ηλεκτρονικά.

Την προκήρυξη θα τη βρείτε εδώ.

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 2. Τίτλους Σπουδών

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν (κατά προτίμηση ηλεκτρονικά)  με την υπεύθυνη καθηγήτρια κ. Άννα Κόλτσιου-Νικήτα (akolts@theo.auth.gr) και τη γραμματεία του προγράμματος (euagelos@theo.auth.gr, τηλ. 2310 996985, 2310 997112, κατά τις εργάσιμες ημέρες 10.00-12.00).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δια Βίου Μάθησης: Στ. Ανδρέου, Καθηγητής Α.Π.Θ.

Η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος: Άννα Κόλτσιου-Νικήτα, Καθηγήτρια Α.Π.Θ

Share this post
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.