Δελτίο Βιβλικών Μελετών (Τεύχος 30Α – Ότφρηντ Χόφιους)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

DBMΌτφρηντ Χόφιους, Εκδοτικό σημείωμα (Σταύρος Ζουμπουλάκης)    7

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ, Ότφρηντ Χόφιους: Μιά περιήγηση στό βίο καί τό έργο του     9

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ, Ό καθηγητής Ότφρηντ Χόφιους ώς ερμηνευτής τής Καινής Διαθήκης    30

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ, Ιλασμός καί καταλλαγή. Κριτική θεώρηση του έργου του καθηγητή Ότφρηντ Χόφιους       38

π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΘΡΕΛΛΟΣ, Η χριστολογία του Ότφρηντ Χόφιους       48

ΟΤΦΡΗΝΤ ΧΟΦΙΟΥΣ, Τό ερώτημα περί του «Ιστορικού Ιησού» ώς θεολογικό πρόβλημα     60

Αρχιμ. ΣΑΒΒΑΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, Εξωβιβλικές μαρτυρίες ονομάτων, φράσεων καί θεσμών από τήν αρχαία Αίγυπτο καί τήν αρχαία Ουγκαρίτ στήν Παλαιά Διαθήκη    86

Βιβλιοκρισίες

Reza Aslan, Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth, Random House, Νέα Υόρκη 2013, σ. 336 (Σωτήριος Σ. Δεσπότης)    105

Colm Tóibín, The Testament of Mary, Viking, Νέα Υόρκη 2012, (Σωτήριος Σ. Δεσπότης)      107

Alois Prinz, Jesus von Nazaret, Gabriel Verlag, Στουτγκάρδη 2013, (Σωτήριος Σ. Δεσπότης)     108

Bill O’Reilly, Martin Dugard, Killing Jesus. A History, Kindle edition, Νέα Υόρκη 2013, σ. 293 (Σωτήριος Σ. Δεσπότης)     110

Βιβλικός στοχασμός

«Η δικαιοσύνη του Θεού καί η θεολογία τού Σταυρού» (Θάνος Λίποβατς, Φαντασιακή καί αληθής ελευθερία, Πλέθρον, Αθήνα 2008, σ. 109-112)   113

Η Βίβλος στη σχολική αίθουσα

«Έχω μιά κιβωτό…». Ένα διαθεματικό project μέ τήν αξιοποίηση των ΤΠΕ (Ξανθή Αλμπανάκη)     117

Χρονικά

Τά τελευταία χρόνια τού βίου τού Αποστόλου Παύλου. Διεθνές συνέδριο, Ταρραγόνα, 25-29 Ιουνίου 2013 (Χρηστός Καρακόλης)     126

Society of Biblical Literature – European Association of Biblical Studies: Διεθνής συνάντηση, Βιέννη, 6-10 Ιουλίου 2014 (Παρασκευή Αράπογλου)   128

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.