Το χρονικό μιας αναγόρευσης

Δημουλά_187

Επιμέλεια κειμένου: Γλυκερία Πήτα, Γραμματέας Τμήματος Θεολογίας

Φωτογραφίες: Μόσχος Γκουτζιούδης και Andrij Krochak

Τελετάρχης: Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Ρία Πήτα, είμαι η Προϊσταμένη της Γραμματείας του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Παρακαλώ την προσοχή σας. Παρακαλείται το ακροατήριο να εγερθεί.

Δημουλά_222

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες προσκεκλημένοι, Έχω την τιμή να αναγγείλω στη σεβαστή αυτή ομήγυρη την είσοδο εν τάξει στην Αίθουσα Τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του Πρύτανη, καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, κυρίου Περικλή Μήτκα, του Αναπληρωτή Πρύτανη Έρευνας και Συντονισμού, καθηγητή του Τμήματος Φυσικής, κυρίου Θεόδωρου Λαόπουλου, της Αναπληρώτριας Πρύτανη Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων, καθηγήτριας του Τμήματος Ψυχολογίας, κυρίας Αριάδνης Στογιαννίδου, της Αναπληρώτριας Πρύτανη Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, καθηγήτριας του Τμήματος Νομικής, κυρίας Δέσποινας Κλαβανίδου, καθώς και του Σώματος της Κοσμητείας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με επικεφαλής τον Κοσμήτορα, καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας, κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, τον Πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας, καθηγητή κύριο Χρυσόστομο Σταμούλη, και τον Πρόεδρο του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, καθηγητή κύριο Θεόδωρο Γιάγκου.

Δημουλά_214

Έχω, επίσης, την τιμή να αναγγείλω την είσοδο στην Αίθουσα Τελετών της τιμώμενης προς αναγόρευση, κυρίας Κικής Δημουλά, ακαδημαϊκού και ποιήτριας, συνοδευόμενης από τους προτείνοντες καθηγητές και λέκτορες του Τμήματος Θεολογίας κυρίες και κυρίους, καθηγητές: Άννα Κόλτσιου-Νικήτα, Δήμητρα Κούκουρα, Γεώργιο Μαρτζέλο, Ιωάννη Μούρτζιο, Παναγιώτη Παχή, Ιωάννη Πέτρου, Παναγιώτη Σκαλτσή, αναπληρωτές καθηγητές: Ευαγγελία Αμοιρίδου, Χρήστο Αραμπατζή, π. Ιωάννη Σκιαδαρέση, Στυλιανό Τσομπανίδη, επίκουρους καθηγητές: Χαράλαμπο Ατματζίδη, Ηλία Ευαγγέλου, Χρήστο Τσιρώνη, και λέκτορες: Αντωνία Κυριατζή και Μαρία Ράντζου.

Δημουλά_49

Παρακαλείται το ακροατήριο να καθίσει.

Τελετάρχης: Σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου 2015, συγκεντρωθήκαμε στην Αίθουσα Τελετών της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη Δημόσια Πανηγυρική Συνεδρίαση, με αριθμό 11, της Συνέλευσης του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής, με μοναδικό θέμα τη Δημόσια Αναγόρευση της ακαδημαϊκού και ποιήτριας κυρίας Κικής Δημουλά, ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ στο ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Παρακαλείται ο Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας, καθηγητής κύριος Χρυσόστομος Σταμούλης, να κηρύξει την έναρξη της πανηγυρικής αυτής Συνεδρίασης και να εκφωνήσει την προσφώνησή του.

Δημουλά_109

Πρόεδρος: Αξιότιμοι, κύριε Πρύτανη, κυρίες και κύριοι Αναπληρωτές Πρύτανη, (ανάλογα ποιοι θα έρθουν) κύριε (Αναπληρωτά) Πρόεδρε του Συμβουλίου του ΑΠΘ, κύριοι και κυρίες Κοσμήτορες, Πρόεδροι, ομότιμοι καθηγητές, σεβαστοί Πατέρες, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, Αρχίζει η Δημόσια Πανηγυρική Συνεδρίαση (με αριθμό 11) της Συνέλευσης του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής, με μοναδικό θέμα την Αναγόρευση της ΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥΛΑ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣAΛΟΝΙΚΗΣ. Η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη Συνεδρίασή της, με αριθμό 2855, στις 13 Φεβρουαρίου 2013, ύστερα από απόφαση του Τμήματος Θεολογίας, στη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης του, με αριθμό 398, στις 21 Δεκεμβρίου 2012, και πρόταση του Προέδρου του Τμήματος καθηγητή Χρυσόστομου Σταμούλη, των καθηγητών: Ιωάννη Κογκούλη, Άννας Κόλτσιου-Νικήτα, Δήμητρας Κούκουρα, Μιλτιάδου Κωνσταντίνου, Γεώργιου Μαρτζέλου, Ιωάννη Μούρτζιου, Παναγιώτη Παχή, Ιωάννη Πέτρου, Παναγιώτη Σκαλτσή, των αναπληρωτών καθηγητών: Ευαγγελίας Αμοιρίδου, Χρήστου Αραμπατζή, π. Ιωάννη Σκιαδαρέση, Στυλιανού Τσομπανίδη, των επίκουρων καθηγητών: Χαράλαμπου Ατματζίδη, Ηλία Ευαγγέλου, Χρήστου Τσιρώνη και των λεκτόρων: Αντωνίας Κυριατζή και Μαρίας Ράντζου, αποφάσισε, ομόφωνα, να αναγορεύσει σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής την κυρία Κική Δημουλά.

Δημουλά_110

Ακολούθησε η προσφώνηση του Προέδρου … “Θεωρούμε ότι η απονομή του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα στην ποιήτρια και ακαδημαϊκό ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ, η οποία αφιέρωσε τη ζωή της στην Ποίηση, αποτελεί ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς της”.

Τελετάρχης: Παρακαλείται ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής, καθηγητής κύριος Μιλτιάδης Κωνσταντίνου να προσφωνήσει την τιμώμενη.

Δημουλά_131

Ο Κοσμήτορας ανήλθε στο βήμα και ακολούθησε η προσφώνησή του.

Τελετάρχης: Παρακαλείται ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής κύριος Περικλής Μήτκας να προσφωνήσει την τιμώμενη.

Δημουλά_144

Ο Πρύτανης του ΑΠΘ ανήλθε στο βήμα και ακολούθησε η προσφώνησή του.

Τελετάρχης: Παρακαλείται η καθηγήτρια των «Αρχαίων Ελληνικών της Ιουδαϊκής και της Χριστιανικής Γραμματείας» του Τμήματος Θεολογίας, κυρία Άννα Κόλτσιου-Νικήτα, να ανέλθει στο βήμα και να εκφωνήσει τον έπαινο για την τιμώμενη.

Η κυρία Άννα Κόλτσιου-Νικήτα ανήλθε στο βήμα και ακολούθησε ο έπαινος.

Δημουλά_164

Τελετάρχης: Όπως ορίζει ο νόμος, η απόφαση και η αιτιολόγηση της πρότασης του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής διατυπώθηκαν σε ψήφισμα και τίτλο, τα οποία θα αναγνώσουν ο Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας και ο Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.

Δημουλά_228

Ο Πρόεδρος διάβασε το ψήφισμα.

Δημουλά_346

Τελετάρχης: Παρακαλείται το ακροατήριο να εγερθεί για την αναγόρευση.

Δημουλά_255

Πρόεδρος: Επειδήπερ το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης την ΚΙΚΗΝ ΔΗΜΟΥΛΑ αξίαν απέφηνεν του επιτίμου διδακτορικού αξιώματος, ο δε Πρύτανης τη τούτου γνώμη επινεύει, δια ταύτα εγώ Χρυσόστομος Σταμούλης, Πρόεδρος, Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας, χρώμενος τη δυνάμει, ην παρά των Πανεπιστημιακών νόμων και της Κοσμητείας έχω λαβών, την ΚΙΚΗΝ ΔΗΜΟΥΛΑ επίτιμον διδάκτορα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής δημοσίως αναγορεύω και πάσας τας προνομίας τας τω Πανεπιστημιακώ τούτω αξιώματι παρεπομένας απονέμω.

Δημουλά_6

Τελετάρχης: Παρακαλείται το ακροατήριο να καθίσει.

Δημουλά_336

Ακολούθησε η επίδοση του ψηφίσματος και του τίτλου (διδακτορικού διπλώματος) από τον Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής,

Δημουλά_330

καθώς και η περιένδυση δια της Τηβέννου και η παράδοση του διασήμου από τον Πρόεδρο του Τμήματος Θεολογίας.

Δημουλά_302

Ακολούθησαν χειροκροτήματα και συγχαρητήρια των επισήμων προς την τιμώμενη και φωτογραφίες.

Τελετάρχης: Ακολουθεί η επίδοση της αναμνηστικής πλακέτας τιμής από τον Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητή κύριο Περικλή Μήτκα.

Δημουλά_350

Ακολούθησαν χειροκροτήματα και συγχαρητήρια των επισήμων προς την τιμώμενη και φωτογραφίες.

Τελετάρχης: Παρακαλείται η νέα διδάκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δόκτωρ ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ, να ανέλθει στο βήμα για τη δική της αντιφώνηση, με θέμα «Η πλάνη».

Δημουλά_370

Η κυρία ΔΗΜΟΥΛΑ ανήλθε στο βήμα.

Ακολούθησε η αντιφώνησή της.

Τελετάρχης: Ακολουθεί μουσικό intermezzo: Η ΚΙΚΗ ΔΗΜΟΥΛΑ διαβάζει, ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ συνθέτει «Η μικρή σουίτα».

Δημουλά_401

Τελετάρχης: Παρακαλείται ο Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής, καθηγητής κύριος Χρυσόστομος Σταμούλης, να κηρύξει τη Λήξη της Πανηγυρικής Συνεδρίασης.

Πρόεδρος: Ως Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κηρύσσω τη λήξη της Δημόσιας Πανηγυρικής Συνεδρίασης του Τμήματος Θεολογίας, με αριθμό 11, σήμερα 20 Μαΐου 2014, η οποία είχε ως μοναδικό θέμα την αναγόρευση της ποιήτριας και ακαδημαϊκού κυρίας ΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥΛΑ, σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ θερμά τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, καθηγητή κύριο Περικλή Μήτκα, τον Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής, καθηγητή κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, τους προσκεκλημένους, όλους εσάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας.

Δημουλά_414

Τελετάρχης: Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η Τελετή Αναγόρευσης σε Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης της δόκτορος Κικής Δημουλά. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στη σημερινή εκδήλωση.

Δημουλά_427

Ακολούθησαν αναμνηστικές φωτογραφίες και συγχαρητήρια προς την τιμώμενη.

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.