Δημήτριος Καϊμάκης, "Τα Ελοχίμ δεν θα Ταραχθούν εις τον Αιώνα…". Ζητήματα Παλαιοδιαθηκικής και Μεσοδιαθηκικής Γραμματείας, Εκδόσεις Βάνια, Θεσσαλονίκη, 2006

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Ο χώρος της αποκαλυπτικής γραμματείας και του Κουμράν είναι μια περιοχή πολύ δελεαστική για όποιον ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει την εξέλιξη της θρη­σκευτικής σκέψης από την Παλαιά Διαθήκη στην Καινή. Και μόνη η ενασχόληση με τα ευρήματα του Κουμράν αρκεί για να συγγράψει κανείς τόμους ολόκληρους. Το ενδιαφέ­ρον μας στη συγκεκριμένη περίπτωση περιορίζεται σ’ ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα που ανακαλύφτηκαν στα σπήλαια του Κουμράν, το οποίο λόγω του ότι δεν σώθηκε και σε μια πολύ καλή κατάσταση, άργησε να εκδοθεί σε μια ικανοποιητική μορφή. Πρόκειται για τη λεγάμενη «αγγελική λειτουργία». Εδώ γίνεται μία προσπάθεια να μεταφραστεί από το εβραϊκό πρωτότυπο και να σχολια­στεί.

Η αποκαλυπτική γραμματεία αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Όλα τα βασικά θεολογικά θέματα που συναντά κανείς στην Παλαιά και που σχετίζονται με την αγγελολογία, την έν­νοια του μεσσία, την έννοια του χρόνου και της εσχατολο­γίας τα συναντούμε σ’ αυτήν. Κύριος και πιο σπουδαίος εκπρόσωπός της είναι το βιβλίο του Ενώχ. Η προσπάθειά μας εστιάζεται στο να δοθεί μια αναλυτική περίληψη του βιβλίου, με ένα σχολιασμό κυρίως των θεμάτων που ανα­φέρθηκαν πιο πάνω, χωρίς όμως να περιοριζόμαστε μόνο σε αυτά.

Η εβδομηκοντολογία είναι ένας χώρος της παλαιοδιαθηκικής επιστήμης, που ασχολείται με τη μετάφραση των Ο΄ και τα ποικίλα προβλήματα που απορρέουν από τη χρησιμοποίησή της από την εκκλησία και τη συναγωγή. Ο­ρισμένα από αυτά αποτελούν το αντικείμενο ειδικών μελε­τών που ακολουθούν. Ο τόμος κλείνει με σχολιασμό ορισμένων σημαντικών θεολογικά ενοτήτων από την Παλαιά Διαθήκη.

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.