Δημήτριος Καϊμάκης, Η Ιουδαϊκή Αποκαλυπτική Γραμματεία και η Θεολογία της, Εκδόσεις Βάνια, Θεσσαλονίκη, 2007

Από τον πρόλογο του βιβλίου 

Ένα ιδιαίτερο γραμματειακό είδος που αναπτύχθηκε δύο αιώνες πριν από την έλευση του Ιησού στον κόσμο και συνεχίστηκε και τον πρώτο αιώνα μ.Χ. είναι η λεγάμενη αποκαλυπτική ιουδαϊκή γραμματεία. Πρόκειται για ένα πολύ πλούσιο υλικό που πραγματεύεται ενδιαφέροντα θέματα που απηχούν την εποχή που γράφηκαν τα κείμενα αυτά. Ε­πειδή τα κείμενα αυτά τοποθετούνται χρονικά ανάμεσα από τις δύο διαθήκες την Καινή δηλαδή και την Παλαιά, παί­ζουν ουσιαστικά συνεκτικό ρόλο μεταξύ των δύο διαθηκών σε πολλά σημεία.

Τα θέματα που διαπραγματεύεται η γραμματεία αυτή αποτελούν, μέχρι ένα σημείο, συνέχεια των θεμάτων της Πα­λαιάς Διαθήκης, δίνουν όμως και τοποθετήσεις που αποτελούν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αποκαλυπτικής γραμ­ματείας. Το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γράφηκαν και αναπτύχθηκαν τα κείμενα αυτά παίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ιουδαϊκής θεολογικής σκέψης. Είναι προ­φανές πως μεγάλο μέρος του προβληματισμού των κειμέ­νων πέρασε, μέσα από τη γραμματεία αυτή, στην ίδια την Καινή Διαθήκη. Έτσι, θέματα που έχουν να κάνουν με την αγγελολογία, το μεσσιανισμό, το δυϊσμό, την αίσθηση του χρόνου και της εσχατολογίας, την ανάσταση των νεκρών ή την αθανασία της ψυχής, έχουν τη συνέχειά τους στο κεί­μενο της Καινής Διαθήκης και κατά συνέπεια στο χριστια­νικό κόσμο. Μετά από ένα γενικό εισαγωγικό κεφάλαιο για την α­ποκαλυπτική ιουδαϊκή γραμματεία, δίνονται περιλήψεις ό­λων των έργων της.

Share this post
          
 
  more 
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.