Δημήτριος Καϊμάκης, Τα Χειρόγραφα του Κουμράν και η Θεολογία τους, Εκδόσεις Βάνια, Θεσσαλονίκη 2004

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Η τυχαία εύρεση των χειρογράφων της Νεκράς Θαλάσσης στα μέσα του περασμένου αιώνα, υπήρξε για το χώρο των βιβλικών σπουδών μια πάρα πολύ σημαντική ανακάλυψη, και ο λόγος είναι προφανής. Τα χειρόγραφα αυτά είναι κατάλοιπα μιας κοινότητας που έζησε στην πε­ριοχή της Παλαιστίνης δυο αιώνες πριν και έναν μετά την έλευση του Ιησού Χριστού στο χώρο. Η γνώση θεολογικών δοξασιών που σχετίζονται με την πίστη της κοινότητας βοηθάει πολύ στο να κατανοήσει κανείς τα ρεύματα των ι­δεών που διακινούνταν την εποχή του Ιησού στην Παλαι­στίνη. Τα ευρήματα της κοινότητας περιέχουν θέματα που συνδέονται με την αγγελολογία – δαιμονολογία, τον από­λυτο προορισμό, το μεσσιανισμό, την έννοια της βασιλείας του Θεού, την ανάσταση των νεκρών κλπ. Προέρχονται βέβαια, όπως είναι φυσικό, από το χώρο του Ιουδαϊσμού, διαφοροποιούνται όμως ως ένα σημείο από αυτόν, επειδή η κοινότητα θεωρεί ότι αυτή αποτελεί τον αληθινό Ισραήλ και όχι οι υπόλοιποι πιστοί Ιουδαίοι.

Για το χριστιανικό κόσμο η προσέγγιση και η γνώση αυτών των θεμάτων, όπως αυτά βιώνονταν από τη συγκε­κριμένη ομάδα πιστών, αποτελεί απαραίτητο βοηθητικό υ­λικό για την κατανόηση της εξέλιξης της ιουδαϊκής θρη­σκευτικής σκέψης. Πολλά από τα θέματα αυτά πέρασαν αργότερα και στη διδασκαλία του χριστιανισμού. Ενδια­φέρον λοιπόν είναι να προσπαθήσει κανείς να δει εάν υ­πάρχουν ομοιότητες ή σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τους.

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.