Προκήρυξη εξ αποστάσεως Προγράμματος με θέμα: «Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας»

AFISA7Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ θα υλοποιηθεί το 2015 (Φεβρουάριος-Μάρτιος) πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης με τίτλο: «Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας». Τo πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη γλωσσική προσέγγιση των λατρευτικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Επικεντρώνεται στη γλωσσική ανάλυση και επεξεργασία των κειμένων αυτών ενώ παράλληλα θίγονται και ζητήματα θεωρητικής φύσεως, όπως μεταφραστικά, λειτουργικά και ποιμαντικά. Σκοπός του προτεινόμενου προγράμματος είναι η συμβολή στην αντιμετώπιση της υπάρχουσας δυσκολίας κατανόησης των λειτουργικών κειμένων, μέσω της εξοικείωσης των εκπαιδευομένων με τη γλώσσα των κειμένων αυτών.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

Α. Η καλλιέργεια στους εκπαιδευομένους γλωσσικών δεξιοτήτων, μέσω της κατάκτησης βασικών γνώσεων γραμματικής, συντακτικού και λεξιλογίου, που θα τους καθιστούν ικανούς:

·  να κατανοούν τη γλωσσική «ταυτότητα»  των λειτουργικών κειμένων

·  να αναγνωρίζουν τη δομή του λειτουργικού λόγου

·  να κατανοούν το πρωτότυπο κείμενο

· όσον αφορά τους κληρικούς, αφενός να χειρίζονται με ορθό τρόπο τα κείμενα στη λειτουργική πράξη και αφετέρου να τα αξιοποιούν στη διακονία του λόγου και στο καθημερινό ποιμαντικό τους έργο.

Β. Η καλλιέργεια τεχνολογικών δεξιοτήτων, μέσω της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των κειμένων και εφαρμογής των νέων γνώσεων.

Γ. Η ανάπτυξη κριτικής στάσης έναντι μεταφραστικών και ερμηνευτικών προτάσεων.

Δ. Η καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων:

· αναγνώρισης της αξίας και της μοναδικότητας των πρωτότυπων κειμένων

· εκτίμησης του πλούτου της εκκλησιαστικής γλώσσας και γραμματείας

· διατήρησης και προστασίας των λατρευτικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

 Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται:

– στο εξειδικευμένο γνωσιακό περιεχόμενο, που είναι προσανατολισμένο αποκλειστικά στα λειτουργικά κείμενα

– στην αποκλειστικά εξ αποστάσεως διδασκαλία. Η διδασκαλία των θεωρητικών ζητημάτων πραγματοποιείται με βιντεοσκοπημένες παραδόσεις μαθημάτων και η γλωσσική διδασκαλία και εξάσκηση χρησιμοποιεί ένα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Moodle). Με τον τρόπο αυτό αίρονται τοπικές και χρονικές δυσκολίες και παρέχεται δυνατότητα συμμετοχής ακόμη και σε απομακρυσμένους από τα αστικά κέντρα ή με απαιτητικό ωράριο απασχόλησης εκπαιδευομένους.

Τo εξ αποστάσεως αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους που προέρχονται από τους χώρους της Θεολογίας, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της Φιλολογίας, αλλά και σε όλους όσοι  ενδιαφέρονται για τη μελέτη της γλώσσας των λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η διδασκαλία γίνεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Θεολογίας και του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι συνολικά οκτώ (8) εβδομάδες.

Για την παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς και δημιουργία προσωπικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων γίνεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος, σύμφωνα με την επίδοσή τους στις ασκήσεις που περιέχονται σε κάθε ενότητα της ηλεκτρονικής γλωσσικής διδασκαλίας. Το κόστος συμμετοχής στο αυτοχρηματοδοτούμενο αυτό Πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 120 Ευρώ, που καταβάλλεται με την εγγραφή.

Μετά το πέρας της παρακολούθησης θα χορηγηθούν:

(α) Βεβαίωση συμμετοχής

(β) Πιστοποιητικό επιμόρφωσης.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 1/12/2014 έως 20/1/2015 και μόνον ηλεκτρονικά (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας).

Την αίτηση θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα της δια βίου μάθησης του ΑΠΘ. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

2. Τίτλους Σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά με την υπεύθυνη του προγράμματος καθηγήτρια κ. Άννα Κόλτσιου-Νικήτα (2310 997112, akolts@theo.auth.gr). Όσον αφορά στον τρόπο υλοποίησης του προγράμματος και υποβολής της αίτησης, πληροφορίες δίνονται από τον υπεύθυνο για τον ηλεκτρονικό σχεδιασμό του προγράμματος κ. Ευάγγελο Αναστασίου και τη γραμματεία του προγράμματος (2310 996985, euagelos@theo.auth.gr).

Share this post
          
 
   
Δημοσιεύθηκε στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ και χαρακτηρίσθηκε , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.