Αρχεία ανά ημέρα: 2 Οκτωβρίου, 2011

Χρήστος Καρακόλης, Αμαρτία-Βάπτισμα-Χάρις (Ρωμ. 6:1-14). Συμβολή στην Παύλεια Σωτηριολογία, ΒΒ 25, Εκδόσεις Πουρναρά Θεσσαλονίκη 2002

Από τον πρόλογο του βιβλίου ’Αφορμή γιά τή συγγραφή τής παρούσης εργασίας άπετέλεσε ή έλλειψη πού παρατηρείται γενικά στόν ορθόδοξο χώρο μιας έξειδικευμένης καινοδιαθηκικής μελέτης σχετικά μέ τό μυστήριο του βαπτίσματος. Locus classicus τής παύλειας περί βαπτίσματος άντιλήψεως, θεωρείται κατά … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΒΙΒΛΙΑ | Ετικέτες: , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χρήστος Καρακόλης, Αμαρτία-Βάπτισμα-Χάρις (Ρωμ. 6:1-14). Συμβολή στην Παύλεια Σωτηριολογία, ΒΒ 25, Εκδόσεις Πουρναρά Θεσσαλονίκη 2002