Μηνιαία Αρχεία: Οκτώβριος 2011

Διαγωνισμός ΑΣΕΠ Θεολόγων. 700 Ερωτήματα-Ασκήσεις Πολλαπλών Επιλογών όλων των Γνωστικών Αντικειμένων, Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2008

Στο βιβλίο αυτό περιέχονται 700 ερωτήματα που καλύπτουν το σύνολο της εξεταστέας ύλης. Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να αποτελέσει ένα βοήθημα για τους θεολόγους που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ προσφέροντας έναν τρόπο εξάσκησης, ενώ συνάμα … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΒΙΒΛΙΑ | Ετικέτες: , , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διαγωνισμός ΑΣΕΠ Θεολόγων. 700 Ερωτήματα-Ασκήσεις Πολλαπλών Επιλογών όλων των Γνωστικών Αντικειμένων, Μέθεξις, Θεσσαλονίκη 2008

Δημήτριος Καϊμάκης, "Τα Ελοχίμ δεν θα Ταραχθούν εις τον Αιώνα…". Ζητήματα Παλαιοδιαθηκικής και Μεσοδιαθηκικής Γραμματείας, Εκδόσεις Βάνια, Θεσσαλονίκη, 2006

Από τον πρόλογο του βιβλίου Ο χώρος της αποκαλυπτικής γραμματείας και του Κουμράν είναι μια περιοχή πολύ δελεαστική για όποιον ενδιαφέρεται να παρακολουθήσει την εξέλιξη της θρη­σκευτικής σκέψης από την Παλαιά Διαθήκη στην Καινή. Και μόνη η ενασχόληση με τα … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΒΙΒΛΙΑ | Ετικέτες: , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Δημήτριος Καϊμάκης, "Τα Ελοχίμ δεν θα Ταραχθούν εις τον Αιώνα…". Ζητήματα Παλαιοδιαθηκικής και Μεσοδιαθηκικής Γραμματείας, Εκδόσεις Βάνια, Θεσσαλονίκη, 2006

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 19.00 στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ από τον εκδοτικό οίκο Στρατηγικές Εκδόσεις. Η εκδήλωση είναι η δεύτερη κατά σειρά που οργανώνεται από τις … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΒΙΒΛΙΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ | Ετικέτες: , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ιωάννης Καραβιδόπουλος, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, ΒΒ 1, γ΄ έκδοση, Εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2007

Από τον πρόλογο της γ΄ έκδοσης του βιβλίου Ή A’ έκδοση τής «Εισαγωγής στήν Καινή Διαθήκη» – μέ τήν όποία εγκαινιάστηκε ή σειρά «Βιβλική Βιβλιοθήκη» – κάλυψε επί μία είκοσαετία καί πλέον τίς ανάγκες κυρίως των φοιτητών τής Θεολογίας αλλά … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΒΙΒΛΙΑ | Ετικέτες: , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ιωάννης Καραβιδόπουλος, Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη, ΒΒ 1, γ΄ έκδοση, Εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2007

π. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, Το Γεγονός της Σωτηρίας στην Ιωάννεια Θεολογία (Ευαγγέλιο-Επιστολές-Αποκάλυψη), ΒΒ 45, Εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010

Από τον πρόλογο του βιβλίου Τό ζήτημα τής σωτηρίας στη θεολογία του εύαγγελιστού  Ίωάννου φαίνεται ότι δεν συνιστά τό πρωτεύον στις σύγχρονες έκκοσμικευμένες και μετα-εκκοσμικευμένες κοινωνίες. Ωστόσο, τό υπαρξιακό βά­θος τής έν Χριστώ άλήθειας πού κυριαρχεί στά βιβλικά κείμενα του … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΒΙΒΛΙΑ | Ετικέτες: , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο π. Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, Το Γεγονός της Σωτηρίας στην Ιωάννεια Θεολογία (Ευαγγέλιο-Επιστολές-Αποκάλυψη), ΒΒ 45, Εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010

Χρήστος Κ. Οικονόμου, Θεολογία της Καινής Διαθήκης και Πατερική Ερμηνευτική, ΒΒ 21, Εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2005

Από τον πρόλογο του βιβλίου Στόν παρόντα τόμο δημοσιεύονται εισηγήσεις σέ έπιστημονικά συνέδρια, συμμετοχές σέ τιμητικούς τόμους καί άρθρα σέ περιοδικά, πού παρουσιάστηκαν την τελευταία πενταετία. Οί μελέτες αυτές είναι καρπός τής ένασχολήσεως μας μέ τή θεολογία τής Καινής Διαθήκης … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΒΙΒΛΙΑ | Ετικέτες: , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χρήστος Κ. Οικονόμου, Θεολογία της Καινής Διαθήκης και Πατερική Ερμηνευτική, ΒΒ 21, Εκδόσεις Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2005

Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Γλώσσα και Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, Γλωσσολογικές και Θεολογικές Ερμηνευτικές Δοκιμές, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004

Από τον πρόλογο του βιβλίου Τό βιβλίο αυτό υπηρετεί την ανάγκη νά καταδειχθεί ή μεγάλη καί ούσιαστική συμβολή πού προσφέρει, στό έργο τής ερμηνείας τής Καινής Διαθήκης ή διακριτική χρήση καί ή επιστημονική έφαρμογή των πορισμάτων τής σύγχρονης Γλωσσολογίας καί … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΒΙΒΛΙΑ | Ετικέτες: , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Κυριακούλα Παπαδημητρίου, Γλώσσα και Ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, Γλωσσολογικές και Θεολογικές Ερμηνευτικές Δοκιμές, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004

Χρήστος Καρακόλης, Αμαρτία-Βάπτισμα-Χάρις (Ρωμ. 6:1-14). Συμβολή στην Παύλεια Σωτηριολογία, ΒΒ 25, Εκδόσεις Πουρναρά Θεσσαλονίκη 2002

Από τον πρόλογο του βιβλίου ’Αφορμή γιά τή συγγραφή τής παρούσης εργασίας άπετέλεσε ή έλλειψη πού παρατηρείται γενικά στόν ορθόδοξο χώρο μιας έξειδικευμένης καινοδιαθηκικής μελέτης σχετικά μέ τό μυστήριο του βαπτίσματος. Locus classicus τής παύλειας περί βαπτίσματος άντιλήψεως, θεωρείται κατά … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΒΙΒΛΙΑ | Ετικέτες: , | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χρήστος Καρακόλης, Αμαρτία-Βάπτισμα-Χάρις (Ρωμ. 6:1-14). Συμβολή στην Παύλεια Σωτηριολογία, ΒΒ 25, Εκδόσεις Πουρναρά Θεσσαλονίκη 2002